Hoạt động ngoại trời của Cô Thảo lớp ghép 3 – 4 – 5 tuổi phân Trường Nà Chang

Tháng Năm 31, 2017 3:27 chiều

Đây là một số hình ảnh về tiết hoạt động ngoài trời của Cô Thảo tại phân trường

IMG_3183[1] IMG_3184[1]