IMG_3983

Hội Nghị công n hân viên chức năm học 2017 – 2018

Sáng ngày 20/10/2017 Trường Mầm Non Xuân Dương long trọng tổ chức Hội Nghị Công nhân viên chức năm học 2017 – 2018. Hội Nghị đã đề ra nhiệm vụ năn học mới các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm…