Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề ( Chủ đề : Nghề nghiệp ) Bé làm bao nhiêu nghề Bé chơi làm thợ nề Xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ Đào lên thật nhiều…

Thơ : Nghe lời cô giáo (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) Nghe lời cô giáo Bé mới được đi học Khi về hát rất ngoan Rửa tay trước khi ăn “Cô giáo con bảo thế” Ăn…

Thơ: Em yêu nhà em (Đòan Thị Lam Luyến)  Em yêu nhà em Chẳng đâu bằng chính nhà em Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo Có nàng gà mái hoa mơ Cục ta, cục tác, khi…

Thơ : Hoa kết trái ( Chủ đề : Thế giới thực vật )                               Hoa kết trái Hoa cà tim tím                               …