KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

Khai giảng năm học 2019 – 2020 Trường Mầm Non Xuân Dương diễn ra rất sôi động. Được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của các ngành các cấp Trường Mầm Non Xuân Dương đã tổ chức thành công Ngày…