Hội Nghị công n hân viên chức năm học 2017 – 2018

Tháng Mười 25, 2017 10:21 sáng

Sáng ngày 20/10/2017 Trường Mầm Non Xuân Dương long trọng tổ chức Hội Nghị Công nhân viên chức năm học 2017 – 2018. Hội Nghị đã đề ra nhiệm vụ năn học mới các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm học, nêu và đánh giá tành tích đã đạt được trong năm học 2016 – 2017.

Trong Hội Nghị, Đ/ C Nông Thị Hiến thông qua:

– Báo cáo đánh giá thực hiện năm học 2016- 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018

– Thông qua kế hoạch năm học 2017- 2018

Trong Hội Nghị các GV trong trường tiến hành đăng ký thi đua:

– 2 CSTĐCS

– 11 LĐTT

Đăng ký MÔ HÌNH : Đ/C Hiệp , Thơm

Đ/C Bế Thị Chuyên CTCĐ, Phó HT nhà trường thông qua:

– Báo cáo tổng kết các ý kiến đoàn viên công Đoàn

– Báo cáo tổng kết thi đua công đoàn năm học 2016- 2017 và phát động phong trào thi đua công đoàn năm học 2017 2018.

– Bản cam kết giữa chính quyền và công đoàn.

Hội nghị đã tiến hành bầu ra Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017 – 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua lớp.IMG_3983

Hình ảnh các cô dự Hội nghị

IMG_3982

Đ/C Hiến đọc Báo cáo đánh giá thực hiện năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017 – 2018