Tổ Chức

 

IMG_1579 Họ và tên: Nông Thị Hiến

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Trường Mầm non Xuân Dương

SĐT: 0973193889 –

 

IMG_1581 Họ và tên: Bế Thị Chuyên

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Địa chỉ: Trường Mầm non Xuân Dương

SĐT: 01686582547